Let’s keep nature

Nature is the art of god

Võtke ühendust

SP Mets

…on Eesti erakapitalil põhinev osaühing, mis asutati 2003.aastal.
SP Mets OÜ tegevusaladeks on metsa raietööd, kasvava metsa, metsamaa ost, metsamaterjalide ost-müük.

Põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Harju, Rapla, Lääne-Virumaa, Järva, Viljandi maakond.

Meie ettevõttes töötavad pikaajaliste kogemustega oma ala spetsialistid, kes pakuvad metsaomanikule asjatundlikku nõu kasvava metsa majandamisel.

Firma majandab metsa säästlikult ja efektiivselt, tagamaks metsaressursi ökoloogiliste, majanduslike, ja kultuuriliste väärtuste säilimise ning suurenemise

SP Mets OÜ |